องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
 


กิจกรรมล้างรางระบายน้ำ ประจำปี 2565


กิจกรรมล้างรางระบายน้ำ ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันรางระบายน้ำอุดตันอาจส่งผลให้น้ำในท่อมีกลิ่นเหม็นเป็นเหตุรำคาญแก่บ้านเรือนใกล้เคียง และเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเพื่อป้องกันการระบายน้ำไม่ทันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมได้  โดยมีจิตอาสา อถล.และพนักงาน อบต.หัวเขาเข้าร่วมกิจกรรม

2023-07-10
2023-05-31
2023-03-22
2023-01-06
2022-09-30
2022-09-22
2022-09-20
2022-09-19
2022-08-19
2022-07-12