องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
 


อบต.หัวเขา ติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)


รพ.สต.บ้านหัวเขา ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวเขา โดยการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อบต.หัวเขาติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่่มีภาวะพึงพิงพร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

#มอบรถเข็น จำนวน 2 คัน #ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองอนามัยให้กับผู้ป่วย จำนวน 11 ราย

โดยมี นายเคียง น้ำแก้ว รอง นายก อบต.หัวเขา เป็นตัวแทน นายก อบต.หัวเขา ร่วมมอบอุปกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

2024-06-17
2024-05-28
2024-05-01
2023-12-13
2023-07-10
2023-05-31
2023-03-22
2023-01-06
2022-09-30
2022-09-22