องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [ 26 พ.ย. 2561 ]191
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]236
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]187
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]185
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]173
126 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]179
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 พ.ย. 2561 ]180
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 พ.ย. 2561 ]176
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๑๖๗๖ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]179
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2561 ]189
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]178
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]169
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]186
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปฏิบัติงานด้านธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]178
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]182
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา [ 16 ต.ค. 2561 ]232
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]189
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]192
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล บำรุง รักษา รดน้ำต้นไม้สองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]186
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]177
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บและขนย้ายขยะ บ้านฉวาก หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]227
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]186
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]182
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]183
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]195
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]194
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของที่ทำการ อบต.หัวเขาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]189
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]187
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]206
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]189
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]238
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]184
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]183
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]180
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปฏิบัติงานด้านธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]185
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]182
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ ๘ บ้านปากดง ตำบลหัวเขา [ 22 ก.ย. 2561 ]178
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]188
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]193
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]191
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11