องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]193
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]183
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านปากดง-บ้านตรอกตาโพธิ์ บริเวณหมู่ที่ ๕ บ้านน้ำพุ ที่ได้ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]236
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]187
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลหัวเขา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]184
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]190
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]188
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนเครื่องจักรกลชุดรถเกรดเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]236
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง [ 6 ก.ย. 2561 ]179
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]178
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]236
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]172
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเปิดปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]189
174 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลแผนที่หมู่บ้าน ขนาด ๑x๑ เมตร แยกรายหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]241
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]247
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง แจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ ๘ บ้านปากดง ตำบลหัวเขา [ 22 ส.ค. 2561 ]173
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]181
178 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]182
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]181
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]185
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]183
182 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานเพื่อสร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]230
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำโดยการเปลี่ยนไส้กรอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]223
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง หมู่ ๖ บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]186
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานตากข้าว (ตะวันแแกเขาเด่นตาพรม) หมู่ ๕ บ้านน้ำพุ ตำบลหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]173
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2561 ]220
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]204
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]187
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]189
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุนเครื่องจักรกลรถเกรดเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]176
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]173
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]175
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]232
194 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]172
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]165
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]169
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเหลืองทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]180
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2561 ]216
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมอัดกรอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ [ 7 ส.ค. 2561 ]220
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 2 ส.ค. 2561 ]178
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11