องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: www.huakhao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 4 ก.ย. 2566 ]25
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 ส.ค. 2565 ]147
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2564 ]342
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2563 ]231
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ส.ค. 2563 ]297
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ส.ค. 2562 ]228
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 28 ส.ค. 2562 ]260
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 ก.ย. 2561 ]233
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ [ 4 ก.ย. 2560 ]249
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ [ 4 ก.ย. 2560 ]226
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ [ 5 ต.ค. 2559 ]237
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ [ 5 ต.ค. 2559 ]226
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ [ 15 ก.ย. 2558 ]301
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ [ 15 ก.ย. 2558 ]250