องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 31 ส.ค. 2559 ]138
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 29 ก.ค. 2559 ]162
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 28 ก.ค. 2559 ]170
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่องรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 11 ก.ค. 2559 ]158
115 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]161
116 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 1 พ.ค. 2559 ]200
117 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]172
118 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 18 ธ.ค. 2558 ]202
119 ประกาศรายชื่อคนพิการที่มาขึ้นทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 18 ธ.ค. 2558 ]221
120 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]184
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15