องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 [ 2 พ.ย. 2558 ]199
122 ปฏิทินกำหนดการออกหน่วยให้บริการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นอกพื้นที่) [ 28 ต.ค. 2558 ]176
123 แผ่นเอกสารประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 26 ต.ค. 2558 ]207
124 แผนผังขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 23 ต.ค. 2558 ]194
125 คู่มือการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]182
126 หลักเกณฑ์และวิธีการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 9 ต.ค. 2558 ]158
127 คู่มือสิทธิของคนพิการ [ 13 พ.ค. 2558 ]155
128 การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ [ 9 เม.ย. 2558 ]241
129 แบบสอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 15 ม.ค. 2558 ]153
130 คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 5 ม.ค. 2558 ]139
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15