องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายใหม่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 30 พ.ย. 2561 ]149
42 ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดิอน ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 26 พ.ย. 2561 ]111
43 ซักซ้อมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ที่จะรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 13 พ.ย. 2561 ]140
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายใหม่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [ 1 พ.ย. 2561 ]138
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 1 พ.ย. 2561 ]159
46 ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 25 ต.ค. 2561 ]137
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เนื่องขากขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2561 ]191
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 1 ต.ค. 2561 ]155
49 คู่มือการขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]125
50 แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ล่าสุด (แบบเปล่า) [ 1 ต.ค. 2561 ]122
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15